Geri Seviyedeki Ruhsal Varlıkları Uzaklaştırma, Tesirlerinden Korunma ve Tesirlerini Temizleme Aracı.

İnsanlar zihinlerinde yalnızdırlar ve bu yalnızlığı ancak
obsedör varlıklar bozarlar.