Geri Seviyedeki Ruhsal Varlıkları Uzaklaştırma,
Tesirlerinden Korunma ve Tesirlerini
Temizleme Aracı.

İnsanlar zihinlerinde yalnızdırlar ve bu yalnızlığı ancak
obsedör varlıklar bozarlar.